امروز

English یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

معاونت پژوهش و فناوری

راه اندازی بخش صدور احکام بازنشستگی در سامانه منابع انسانی

به استحضار می رساند بخش صدور احکام بازنشستگی سامانه منابع انسانی راه اندازی و آماده بهره برداری همکاران محترم کارگزینی گردید. از این پس صدور حکم بازنشستگی همکاران از طریق سامانه منابع انسانی و بصورت الکترونیکی انجام می پذیرد