امروز

English دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

معاونت پژوهش و فناوری

افزایش 255 % پهنای باند سرویس اینترنت دانشگاه ارومیه

در راستای سیاست های راهبردی دانشگاه ارومیه مبنی بر توسعه دسترسی به محتوای علمی و ارتقاء زیرساخت های ارتباطی دانشگاه و تسهیل ارتباطات علمی اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با حمایت های ریاست دانشگاه، پهنای باند سرویس اینترنت دانشگاه با افزایش 225 درصدی به سرعت Mbps 500 ارتقاء پیدا نمود.

مهندس پریچهر طوری مدیر توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی دانشگاه ارومیه در این باره گفت: به منظور بهبود ضریب پایداری ارتباطات و افزایش اطمینان از کیفیت ارائه سرویس، طی پیگیری های مستمر و رایزنی انجام پذیرفته حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه با شرکت محترم مخابرات استان آذربایجان غربی، در حال حاضر علاوه بر مسیر اصلی، مسیر های پشتیبان انتقال برای ارائه سرویس اینترنت و سایر سرویس های ارتباطی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: افزایش مجدد پهنای باند اینترنت دانشگاه براساس نیازسنجی های موجود همچنان در دستور کار حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه قرار داشته و متناسب با نیازهای ارتباطی دانشگاه عملیاتی خواهد شد.