امروز

English یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

معاونت پژوهش و فناوری

اطلاعیه مهم در مورد ایمیل های دریافتی با آدرس جعلی

باسمه تعالی

به اطلاع اعضای محترم هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان محترمی که از ایمیل دانشگاهی استفاده می­کنند می­ رساند که فناوری اطلاعات دانشگاه به هیچ عنوان ایمیل های هشداری با مضامین افزایش حجم ایمیل دانشگاه یا فعال و غیرفعال سازی ایمیل به کاربران ارسال نمی­ کند. در صورتی که ایمیل هایی با این مضامین دریافت کردید به هیچ عنوان بر روی لینک های موجود در ایمیل کلیک نکرده و به هیچ وجه پسورد ایمیل خود را در لینک های ارسالی وارد ننمایید و به ایمیل ارسال شده توجه نکرده و آن را حذف نمایید.

 

 

مدیریت فناوری اطلاعات